U bevindt zich hier:

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt gewaarborgd met behulp van een kwaliteitszorgsysteem. In dit systeem staan vijf vragen centraal:

1. Doen we de goede dingen?
2. Doen we die dingen ook goed?
3. Hoe meten we dat?
4. Wat vinden anderen daarvan?
5. Wat doen we met die informatie?

Met behulp van een groot aantal instrumenten zoals docentenevaluaties, tevredenheidsonderzoeken, overzichten van onderwijsresultaten en benchmarking zoeken we de antwoorden op die vragen. Met die antwoorden stellen we jaarlijks ons beleid bij om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.